Bildiri özeti son gönderim tarihi 16 Mart 2015'tir.

Her zaman olduğu gibi bildiri özetleri 3 farklı kategoride gönderilebilir. Bir kişi ancak 1 bildiri sunabilir.

- Bir Fikrim Var... Araştırmanın tasarlanma aşamasında olan araştırma önerileridir.

- Devam Eden Araştırmalar... Araştırma süreci devam eden, ara sonuçların ortaya çıktığı araştırmaları içermektedir.

- Tamamlanmış Araştırmalar..Araştırma süreci tamamlanmış araştırmaları içermektedir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Bildiriniz özeti, başlık ve yazar adı hariç en az 150 en çok 300 kelime olmalıdır. Bildiri özeti göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.

Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.


Giriş bölümünde konunun önemi ve araştırmanın amacı yer almalıdır. Yöntem bölümünde; araştırma modeli, evren örneklem, veri toplama yöntemi ve araçları, istatistik analizlerden bahsedilmelidir. Bulgular bölümünde araştırmanın ana bulguları yer almalıdır. Sonuç bölümünde araştırma sonucunda ortaya çıkan araştırma sorusuna yanıt olan ana sonuçtan bahsedilmelidir.Tartışma Soruları bölümünde en fazla üç adet tartışma sorusu yer almalıdır. Tartışma soruları araştırmacının çalışmasını geliştirmek amacıyla katılımcılardan istediği görüşler hakkında hazırlanmalıdır.

Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır. İnsanlar üzerinde yapılan girişimsel araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır. İnternet üzerinden gönderilen özetler gönderildiği şekliyle yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bilim Kurulunca toplantımızda sunulmak ve tartışılmak üzere seçilen bildiriler online olarak "Aile Hekimliği Akademisi Araştırma Günleri Bildiri Kitabında" yayınlanacaktır. Ayrıca bu bildiriler geribildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uzmanlık derneğimizin yayın organı olan Türkiye Aile Hekimliği Dergisi'nde özel sayı olarak toplanarak basılacaktır.

Bildiri Kabul Süreci 
Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

Geri Bildirim 
Arzu eden katılımcılar bildiri gönderme sayfasındaki "geri bildirim istiyorum" kutusunu işaretleyerek, oturumlar sonrasında sunumları hakkında ayrıntılı bir geri bildirim alabilirler.