Bildirilerin Gönderilmesi:

Bildirilerin kongre web sitesi olan www.tdbkongreleri.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi Abstract Agent’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

16 Mart 2015, Pazartesi

Bildiri Özeti Kabul Mektupları Gönderim Tarihi

30 Mart 2015, Pazartesi

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
3. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak, her iki dilde de hazırlanmalıdır.
4. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
    Örn: Mehmet Küçük
5. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
    Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
6. Özet başlığının kısa, anlaşılır ve en fazla 10 kelimeden oluşacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
8. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
9. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
10. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
11. Posterler 90 cm x 150 cm ölçülerinde hazırlanmalı ve tasarımı 1 metre uzaklıktan rahat bir şekilde görünür olacak şekilde yapılmalıdır.
12. Bildiri özetlerinde tablo kullanılabilir ancak figür ve resim kullanılamamaktadır.
13. Kongreye kayıt olan her kişinin bir adet bildiri sunum hakkı mevcuttur.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

• Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
• Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
• İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
• Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
• Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
• Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0216 428 95 51 numaralı telefondan ya da tdb2015@k2-events.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Katılım Sertifikası:

Kongre sırasında verilecektir. Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bildiri özetleri ile ilgili her türlü sorunuz için tdb2015@k2-events.com adresine yazabilirsiniz.