ÖZET YAZIM KURALLARI
Genel kurallar
Kongredeki tüm sunumlar sözlü poster sunumu biçiminde olacaktır. Her sunum için bir özet gönderilmesi gereklidir. Bir kişi yalnızca bir özette sunucu olarak yer alabilir. Özetler kullanılan yöntemler/tedavi ve en önemli bulguları içermelidir. Özet yazım dili Türkçe’dir. 150 kelimeden az, 250 kelimeden fazla olmamalıdır. Başlık, yazar ve kurum isimleri bu kelime sınırlarının dışında tutulmalıdır. Yalnızca iki tür özet gönderilebilir: Özgün araştırma ve olgu raporları 
Özgün araştırma özetleri
Hepsi büyük harfle ve kalın olarak yazılan: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, BULGULAR, SONUÇLAR başlıklarını içermelidir. AMAÇ: Çalışmanın amacı kısaca ve açık bir cümle ile yazılmalıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu bölümde yapılan çalışmada kullanılan gereçlerin ve yöntemin diğer araştırmacılar tarafından anlaşılabilir ve tekrarlanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan istatistiksel yöntemler belirtilmelidir. BULGULAR: Belirtilen yöntemle ilişkili bulgular açıkça ve kısaca sunulmalıdır. Bu bölümde istatistiksel analiz sonuçları verilmeli, resim, tablo, grafik eklenmemelidir. SONUÇLAR: Çalışmanın en önemli bulguları kısaca ana hatları ile verilmelidir.
Olgu raporları
Hepsi büyük harfle ve kalın olarak yazılan: GİRİŞ, OLGU RAPORU, SONUÇLAR başlıklarını içermelidir. GİRİŞ: Olgu raporunda bildirilen hastalık ya da durumun kısaca tanımlanmasını içermelidir. Bu bölüme olgu ile ilgili kısa geçmiş literatür bilgisi yazılabilir. OLGU RAPORU: Olgunun özellikleri, uygulanan tedavi, takip süresi ve bu süreçteki bulgular kısaca anlatılmalıdır. SONUÇLAR: Olgunun tedavisinde ve takibinde elde edilen başarı ve sonuçlar açıklanmalıdır.